← Investor Relations

Zawiadomienie w trybie Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 25% MODE S.A.

Zarząd Mode S.A. _”Emitent”_ z siedzibą w Straszynie informuje, że w dniu 12.06.2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Setanta ASI S.A. – powiadomienie, zgodnie z art. 69 ust 1. ustawy o ofercie. Zawiadomienie dokonane jest w związku ze zmniejszeniem zaangażowania w akcjonariacie do poziomu 22,08% w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Mode Spółka Akcyjna.