← Investor Relations

Zawiadomienie w trybie Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5% MODE S.A. MODE S.A.

Zarząd Mode S.A. “Emitent” z siedzibą w Straszynie informuje, że w dniu 17.12.2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Blakomo sp. z o.o. – powiadomienie, zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Zawiadomienie dokonane jest w związku ze zbyciem 317 718 akcji, co stanowiło 5,37% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiająca informuje, iż po transakcjach opisanych powyżej nie posiada akcji w kapitale zakładowym Emitenta.