← Investor Relations

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu stanu posiadania powyżej progu 10% MODE S.A.

Zarząd spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 4 marca 2019 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, Pana Piotra Bolińskiego, zawiadomienie, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zwiększenie udziału powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W załączeniu skan zawiadomienia.