Władze spółki

Zarząd

Rada nadzorcza

​联络投资者

Tel. +48 58 739 64 40
office@mode360.eu