Władze spółki

Zarząd

Mikołaj Bator, Prezes Zarządu

Rafał Stepiuk, Członek Zarządu

Rada nadzorcza

Marek Kasicki (39 lat), Przewodniczący RN

Konrad Szwedziński (37 lat), Wiceprzewodniczący RN

Grzegorz Faleńczyk, 监督委员会成员

Leszek Tadeusz Mazur, 监督委员会成员

Rafał Kunicki, 监督委员会成员

​联络投资者

Tel. +48 58 739 64 40
office@mode360.eu