← Investor Relations

Zmiana adresu strony internetowej oraz poczty elektronicznej Emitenta Mode Spółka Akcyjna (PLMODE000019)

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza odwołała ze skutkiem na koniec dnia z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Rafała Stepiuka. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała od 30 listopada 2021 r.:
– Pana Andrzeja Burgsa – do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
– Pana Grzegorza Kaszyńskiego – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.