← Investor Relations

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki MODE S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że raport roczny Spółki za 2014 rok, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 22 maja 2015 roku (raportem bieżącym nr 1/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r.), zostanie opublikowany w dniu 3 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”