← Investor Relations

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE SA informuje, że dokonano zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012. Przekazanie raportu do publicznej wiadomości nastąpi dnia 13 maja 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 6, ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.