← Investor Relations

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki MODE S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Spółki za 2016 rok.Raport roczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2017 roku, a nie jak pierwotnie określono w harmonogramie publikacji raportów okresowych w 2017 roku (raport EBI nr 1/2017) w dniu 26 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.