← Investor Relations

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy MODE SA Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 398 i art. 399 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na nowy termin, czyli dzień 27 czerwca 2016 roku o godz. 13:00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 472 D, Budynek 6, 13 piętro.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1), pkt 2) i pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.