← Investor Relations

Zmiana w składzie zarządu MODE S.A. -uzupełnienie Mode Spółka Akcyjna

W nawiązaniu do raportu EBI nr 15/2014 z dnia 30 października 2014 roku (Zmiana w składzie Zarządu MODE SA), Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, dotyczące nowego członka zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:
Mikołaj Bator – Prezes Zarządu
Wojciech Kruszyński – Wiceprezes Zarządu