← Investor Relations

Zmiana w składzie Zarządu MODE SA i ustalenie liczebności składu Zarządu. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MODE SA informuje, że zgodnie z wnioskiem Członka Zarządu Elżbiety Drewnikowskiej przestaje ona pełnić funkcję reprezentacji z dniem 17.01.2014. Powodem rezygnacji jest stan zdrowotny.
W związku z powyższą zmianą Rada Nadzorcza w załączonej uchwale ustala bieżącą liczebność składu Zarządu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”