← Investor Relations

Zmiany w składzie Zarządu Spółki Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku (“Spółka”) informuje, że Prezes Zarządu Spółki – Pan Leszek Mazur z dniem 25.04.2012 r. złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. W związku z potrzebą prac nad rozwojem nowych produktów opartych na posiadanej przez Spółkę technologii, Pan Leszek Mazur, jeden z wiodących akcjonariuszy Spółki, obejmie stanowisko Dyrektora ds. Badań i Rozwoju. Rada Nadzorcza przyjęła złożoną rezygnację, dziękując za dotychczasową współpracę. Jednocześnie podjęła uchwałę o zmianie z dniem 25.04.2012 r. funkcji pełnionej w zarządzie Spółki przez Pana Mikołaja Batora z obecnej – Wiceprezesa ds. Sprzedaży i Marketingu na nową – Prezesa Zarządu.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 25 kwietnia 2012 roku w skład Zarządu Spółki na stanowisko Członka Zarządu Panią Elżbietę Drewnikowską. Pani Elżbieta Drewnikowska dotychczas pracowała w spółce na stanowisku Kierownika ds. Administracji i Logistyki.

Powyższe zmiany podyktowane są planowanym wejściem spółki w sektor wysokich technologii, jak również potrzebą dalszego wzmocnienia budowanej z sukcesem ogólnoświatowej sieci sprzedaży produktów Spółki.

Aktualny skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:
– Mikołaj Bator – Prezes Zarządu
– Elżbieta Drewnikowska – Członek Zarządu,
– Mieszko Bisewski – Członek Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”