← Investor Relations

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A. na dzień 4 maja 2016 r. MODE S.A.

Zarząd MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 398 i art. 399 kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 maja 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie MODE S.A. w Gdańsku, przy ul. Starowiejskiej 67

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1_, pkt 2_ i pkt 3_ Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.