← Investor Relations

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A. na dzień 4 maja 2016 r. Mode Spółka Akcyjna

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A. na dzień 4 maja 2016 r.
Zarząd MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 398 i art. 399 kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 maja 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie MODE S.A. w Gdańsku, przy ul. Starowiejskiej 67

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), pkt 2) i pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
2/ Projekty uchwał na NWZA

  • Mikołaj Bator – Prezes Zarządu
  • Rafał Stepiuk – Wiceprezes Zarządu