← Investor Relations

Zwołanie NWZ Spółki MODE S.A. na dzień 17 stycznia 2013 r. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 17 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Starowiejskiej 67 w Gdańsku.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.