← Investor Relations

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A. na dzień 28 czerwca 2017 r. MODE S.A.

Zarząd MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie na podstawie art. 398 i art. 399 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2017 roku o godz. 12:00 w siedzibie MODE S.A. w Straszynie, przy ul. Leśnej 8.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

1/ Zwołanie ZWZA Mode S.A. 28 czerwca 2017 godz. 12:00

2/ Projekty uchwał ZWZA Mode S.A. 28 czerwca 2017 godz. 12:00