← Investor Relations

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A. na dzień 29 czerwca 2015 r.

Zarząd MODE S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2015 r., na godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 67 w Gdańsku

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2/ Projekty uchwał na ZWZA Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.