Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MODE S.A.

30 May 2014
Category: Bez kategorii

MODE360°

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A. na dzień 25 czerwca 2014 r.
Zarząd MODE S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2014 r., na godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 67 w Gdańsku
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/ Projekty uchwał na ZWZ Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Mikołaj Bator – Prezes Zarządu

Please share this:

You might also like:

The importance of product photography in e-commerce

The importance of product photography in e-commerce

In recent years, online sales channels have become a priority for most businesses. We are constantly looking for new ways to convince the customer of the uniqueness of the products offered. It is not an easy task, because consumers in online stores are not patient -...

GITEX GLOBAL Dubai

GITEX GLOBAL Dubai

On October 17-21, once again we had the pleasure to participate in GITEX GLOBAL in Dubai – the biggest and most spectacular tech event of 2021, hosted in the vibrant tech capital of the world. Through the five-day show, thousands of visitors had the opportunity to...

FACHPACK Nuremberg

FACHPACK Nuremberg

On September 28-30, we had the pleasure to be one of the exhibitors at this year's FACHPACK fair in Nuremberg. FACHPACK is a leading European trade fair for packing, technology and processing. The spirit of FACHPACK is based on networking, lateral thinking and...