← Investor Relations

Zawiadomienia o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze MODE S.A. (PLMODE000019)

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie _poprzednio: Mode S.A. z siedzibą w Straszynie; dalej: Emitent_ informuje, iż do Emitenta wpłynęły zawiadomienia sporządzone w trybie
art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w sprawie dokonanych transakcji na akcjach Emitenta od następujących osób:
– Pani Anastazji Burgs – Członka Rady Nadzorczej,
– Pana Andrzeja Burgs – Prezesa Zarządu,
– Pana Grzegorza Kaszyńskiego – Wiceprezesa Zarządu.
W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienia.