← Investor Relations

Zawiadomienie o transakcji zrealizowanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: Spółka_ informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej – p. Artura Górskiego, sporządzone w trybie
art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w sprawie zrealizowanej transakcji na akcjach Spółki. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.