Raport

MODE SA - Raport kwartalny za II kw 2012 roku

Zarząd MODE S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

plik do pobrania znajduje się na stronie NewConnect

Wróć