Raport

Raport roczny za rok obrotowy 2012

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku niniejszym przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2012.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki do pobrania ze Strony NewConnect

Wróć