Raport

MODE SA - Korekta raportu za IV kwartał 2014

Raport Kwartalny nr 4/2015

PDF

Zarząd MODE SA przekazuje w załączeniu skorygowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r. Korekcie uległ wynik finansowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Wróć