← Investor Relations

Korekta harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013 (EBI) Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki MODE S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą przekazywane w następujących terminach:
raport za IV kwartał 2012 roku – dnia 14 lutego 2013 roku
raport za I kwartał 2013 roku – dnia 15 maja 2013 roku
raport za II kwartał 2013 roku – dnia 14 sierpnia 2013 roku
raport za III kwartał 2013 roku – dnia 14 listopada 2013 roku
raport roczny za 2012 rok – dnia 14 czerwca 2013 roku
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.