← Investor Relations

Korekta raportu nr 29/2020 z dn. 17.11.2020 r. – Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: Spółka_ niniejszym przekazuje korektę raportu nr 29/2020 z dn. 17 listopada 2020 r. Powodem korekty jest załączenie błędnego pliku stanowiącego zawiadomienie przywołane w tytule komunikatu _załączono zawiadomienie o obniżeniu udziału w głosach p. Romana Pudełko sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ Ustawy o ofercie, zamiast zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki, sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o czym mowa w treści pierwotnego komunikatu_. W załączeniu do niniejszego raportu będącego korektą, Zarząd przekazuje właściwe zawiadomienie.
Ponadto Zarząd przypomina, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej – p. Romana Pudelko, sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w sprawie zrealizowania transakcji na akcjach Spółki, które Zarząd przekazuje w załączeniu.