← Investor Relations

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 listopada 2021 r. MODE S.A. (PLMODE000019)

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: Spółka_ informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 listopada 2021 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
– Sławomir Jarosz – 653 515 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 18,09% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 11,05% ogólnej liczby głosów,
– ABS Investment ASI SA – 722 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 19,99% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 12,21% ogólnej liczby głosów,
– Artur Górski – 550 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 15,23% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 9,30% ogólnej liczby głosów,
– Piotr Boliński – 930 708 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 25,77% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 15,74% ogólnej liczby głosów,
– January Ciszewski – 486 492 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 13,47% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 8,23% ogólnej liczby głosów.
– Roman Pudełko – 269 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,45% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 4,55% ogólnej liczby głosów.