← Investor Relations

MODE S.A. (16/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach MODE S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki nadzorcze MODE S.A.

Zarząd spółki MODE S.A. dalej “Emitent” informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Piotra Bolińskiego pełniącego jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 17 sierpnia 2018 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.