← Investor Relations

MODE S.A. – raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2014 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku w załączeniu przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2014 wraz z załącznikami

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.