← Investor Relations

MODE SA – Raport kwartalny za Ikw 2012 roku Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”