← Investor Relations

Otrzymanie informacji w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż projekt Spółki pt. “Opracowanie autorskiego systemu do fotografii produktowej umożliwiającego automatyczne cyfrowe obrazowanie produktów za pomocą kompaktowego urządzenia z wykorzystaniem pracy zdalnej” złożony w ramach konkursu 6/1.1.1/2020 Działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów, przez co został wybrany do dofinansowania. Całkowity koszt projektu wynosi 4 520 838,63zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania 2 754 673,81 zł.

Przedmiotem niniejszego projektu jest zaprojektowanie i stworzenie komplementarnego systemu do automatycznego obrazowania produktów. W skład planowanego systemu będzie wchodziło m.in. nowe urządzenie, które znacząco zwiększy konkurencyjność oferty Spółki. System, który Spółka zamierza wdrożyć w ramach niniejszego projektu charakteryzuje się innowacyjnością na skalę światową.

Projekt zaplanowany jest do realizacji w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

O podpisaniu umowy na dofinansowanie _która wymaga od Spółki spełnienia dodatkowych warunków konkursowych, przede wszystkim formalnych_ Spółka poinformuje w formie odrębnego komunikatu.