← Relacje Inwestorskie

EBI

Zmiany w składzie Zarządu Spółki Mode Spółka Akcyjna (PLMODE000019)

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza odwołała ze skutkiem na koniec dnia z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Rafała Stepiuka. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała od 30 listopada...

Raport okresowy za III kwartał 2021 r. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2021 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

Raport okresowy za I kwartał 2021 r. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2021 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie...