← Investor Relations

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Mode S.A. na nową kadencję Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2018 r. powołało trzech dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Artura Zmysłowskiego, Pana Pawła Zająca i Pana Grzegorza Faleńczyka oraz dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Romana Pudełko i Pana Piotra Bolińskiego na nową wspólną roczną kadencję, która upłynie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2018.

Spółka informuje, że dotychczasowe mandaty członków Rady Nadzorczej wykonywane w ramach obecnej kadencji wygasły z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za 2017 rok.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że informacje, o których mowa w § 10 pkt. 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki zostaną opublikowane w kolejnym raporcie bieżącym, niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów od ww. osób.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”