← Investor Relations

Raport za IV kwartał 2016 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Gdańsku, w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”