← Investor Relations

Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE SA informuje, że z dniem 31 marca 2013 roku przestaje obowiązywać umowa pomiędzy MODE SA a Łuczyński i Wspólnicy Sp.k. Kancelaria Prawnicza o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na rzecz Spółki.
Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Zarząd pragnie poinformować, że profesjonalizm, doświadczenie oraz zaangażowanie, z jakim Łuczyński i Wspólnicy Sp.k. Kancelaria Prawnicza wypełniała zadania Autoryzowanego Doradcy, przyczyniły się do sprawnego funkcjonowania Emitenta na rynku NewConnect.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.