← Investor Relations

Sprostowanie dotyczące terminów publikowania raportów w 2016 roku Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. informuje o podaniu błędnej daty publikacji raportu za III kwartał 2016 roku. Zamiast 15 powinno być 14 listopada 2016 roku.
Prawidłowe terminy publikacji raportów:
Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za IV kwartał 2015 roku – 15 luty 2016 roku
Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za I kwartał 2016 roku – 13 maja 2016 roku
Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za II kwartał 2016 roku – 15 sierpnia 2016 roku
Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 roku
Raport roczny (jednostkowy, skonsolidowany) za 2015 rok – 20 maja 2016 roku
Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.