← Investor Relations

Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MODE SA 27 czerwca 2016 r. – korekta raportu Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki prezentuje w załączeniu treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MODE SA 27 czerwca 2016 r. – w raporcie 12/2016 w wyniku błędu systemowego nie zapisał się załącznik z aktem notarialnym.

WZA podjęło m.in. istotną uchwałę nr 17 ws. nowego systemu motywacyjnego dla Zarządu Spółki zakładającego optymalizację efektywności biznesowej i udział w zysku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.