← Investor Relations

Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE S. A. w dniu 12 lipca 2012 roku Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki MODE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE S. A., w dniu 12 lipca 2012 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6), pkt 7) i pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”