← Investor Relations

Zawiadomienie w trybie Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5% MODE S.A.

Zarząd Mode S.A. “Emitent” z siedzibą w Straszynie informuje, że w dniu 15.06.2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Setanta ASI S.A. – powiadomienie, zgodnie z art. 69 ust 1. ustawy o ofercie. Zawiadomienie dokonane jest w związku ze zbyciem 882 285 akcji co stanowiło 14,92% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiająca informuje, iż po transakcjach opisanych powyżej nie posiada akcji w kapitale zakładowym Emitenta.