← Investor Relations

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej MODE S.A. MODE S.A.

Zarząd MODE S.A. _”Emitent”_ informuje, iż w w dniu 14.03.2016 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta:

Przyjęto pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta którą złożył Pan Marek Kasicki.

Zarząd ze względu na wieloletnią i owocną współpracę z Panem Markiem Kasickim składa podziękowania za dotychczasowy wkład w rozwój Spółki oraz życzy wielu sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

Podstawa prawna:
par.3 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.