← Investor Relations

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej MODE S.A.

Zarząd MODE S.A. _”Emitent”_ informuje, iż w w dniu 29.06. 2015r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta:
Przyjęto pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta którą złożył Pan Piotr Moksa.
W skutek uchwały nr 16 ZWZA MODE SA z dnia 29.06.2015 powołany do składu Rady Nadzorczej został Pan Rafał Kunicki.

Podstawa prawna:
par.3 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.