← Investor Relations

Raport EBI bieżący

Powołanie Prezesa Zarządu Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu na okres kolejnej rocznej kadencji Pana Rafała Stepiuka na stanowisko Prezesa Zarządu. Dotychczasowy mandat...

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Mode SA z siedzibą w Straszynie („Spółka”) informuje, iż w dniu 04 marca 2020 r. zawarł ze spółką K.R. Group Sp. z o.o. Tax Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1768 umowę,...

Powołanie Prezesa Zarządu Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu na okres kolejnej rocznej kadencji Pana Rafała Stepiuka na stanowisko Prezesa Zarządu. Dotychczasowy mandat wygasł z dniem...

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało pięciu Członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Artura Górskiego, Pana Pawła Zająca, Pana Grzegorza Faleńczyka, Pana Romana Pudełko...